logo
 powrót
Nowa hipoteka

20 lutego 2011 r. w życie weszła Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.131.1075).

Nowe przepisy likwidują podział hipotek na zwykłe i kaucyjne.

Zgodnie z nowymi przepisami, będzie jeden rodzaj hipoteki, oparty na dotychczasowych rozwiązaniach dotyczących hipoteki kaucyjnej.

Wprowadzono także instytucję tzw. podstawienia wierzytelności. Umożliwia ona zastąpienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką inną wierzytelnością, pod warunkiem, że będzie to wierzytelność tego samego wierzyciela.


J. Śledziński Kancelaria Prawna

(+48) 604 57 57 75

(+48) 666 57 57 75

Email: kancelaria@jskp.pl

 


J. Śledziński Kancelaria Prawna Wszystkie Prawa Zastrzeżone